Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Tôi đã có ý định với chị gái tôi từ rất lâu rồi