Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Em học sinh vừa đi học về đã bị chịch

Em học sinh vừa đi học về đã bị chịch